EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.SH. " Leo- Doni " 601177696 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 2.73 0.35 0.00 0.00 0.00 3.08
Majlinda Kuçani B.I. 811000570 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 3.08 0.00 0.00 0.00 3.08
Nezir V. Gashi B.I. 810914475 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 2.72 0.36 0.00 0.00 0.00 3.08
N.P.T. "Graniti" 600137592 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 1.72 3.08
" BLUE DENT " SH.P.K. 810098683 MITROVICË SKENDERAJ SH.P.K. 0.00 0.00 2.72 0.36 0.00 0.00 0.00 3.08
D.P.T. "ENA" 600599445 GJILAN KAMENICË Individual 0.00 0.00 2.72 0.36 0.00 0.00 0.00 3.08
Adrion Ujupi B.I. 810665119 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 2.72 0.36 0.00 0.00 0.00 3.08
" KOMERLING FERMETURE " SH.P.K. 810042086 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 3.08 0.00 0.00 0.00 3.08
Agon Muharremaj B.I. 810113837 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 2.54 0.54 0.00 0.00 0.00 3.08
N.T.SH." MOBI SHOP " 600586731 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 2.70 0.38 0.00 0.00 0.00 3.08
" American Fashion " SH.P.K. 601590088 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.39 3.09
Enis Bajrami 810451815 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.25 0.00 2.51 0.33 0.00 0.00 0.00 3.09
Teuta Šabani B.I. 810581985 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.01 0.00 1.95 1.13 0.00 0.00 0.00 3.09
BIEF ESTILA SH.P.K. 810975716 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 1.87 1.22 0.00 0.00 0.00 3.09
Bejtush Jerli B.I. 810267783 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 1.87 1.22 0.00 0.00 0.00 3.09

Totali: 28794