EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
NISI 810747834 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 2.70 0.38 0.00 0.00 0.00 3.08
Shpresa Zeqiri B.I. 810553059 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 2.72 0.36 0.00 0.00 0.00 3.08
Majlinda Kuçani B.I. 811000570 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 3.08 0.00 0.00 0.00 3.08
Nezir V. Gashi B.I. 810914475 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 2.72 0.36 0.00 0.00 0.00 3.08
N.T.SH. " Leo- Doni " 601177696 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 2.73 0.35 0.00 0.00 0.00 3.08
" BLUE DENT " SH.P.K. 810098683 MITROVICË SKENDERAJ SH.P.K. 0.00 0.00 2.72 0.36 0.00 0.00 0.00 3.08
D.P.T. "ENA" 600599445 GJILAN KAMENICË Individual 0.00 0.00 2.72 0.36 0.00 0.00 0.00 3.08
N.P.T. "Graniti" 600137592 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 1.72 3.08
Syzane Berisha B.I. 810899544 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 2.70 0.38 0.00 0.00 0.00 3.08
" American Fashion " SH.P.K. 601590088 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.39 3.09
Enis Bajrami 810451815 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.25 0.00 2.51 0.33 0.00 0.00 0.00 3.09
Bejtush Jerli B.I. 810267783 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 1.87 1.22 0.00 0.00 0.00 3.09
Teuta Šabani B.I. 810581985 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.01 0.00 1.95 1.13 0.00 0.00 0.00 3.09
N.T.P. "LEU - COM" 601050719 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 0.36 3.09
Fidan Muhaxheri 811261221 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 0.00 0.00 0.15 2.94 0.00 0.00 0.00 3.09

Totali: 29050