EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Ardison Lajqi B.I. 810420737 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.55 1.65 55.20
AZEM LUKAJ B.I. 601663463 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 8.12 1.04 0.00 7.80 1.00 17.96
Shaip Bujupi B.I. 810253691 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.30 3.30
" Algorithmics" SH.P.K. 810052986 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 1.50 1.00 32.50
Asllan Ferizi B.I. 811287615 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 10.04 6.53 0.00 0.00 0.00 16.57
Rrezon Hoxha B.I. 810957889 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 69.53 12.17 0.00 33.93 6.95 122.58
Flurije Hoxha B.I. 810455792 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 2.34 5.94
AGS- Pristina L.L.C. 810547846 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 44.84 0.00 0.00 0.00 0.00 44.84
Intercoom SH.P.K. 810528119 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3.05
Euro Alliance Consulting L.L.C. 810832255 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 8.74 4.20 0.00 0.00 0.00 12.94
" H & N " SH.P.K. 810814675 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 4.65
" HOME SWEET HOME-E " SH.P.K. 810180951 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Kosovo Legal Services Company L.L.C. 810806870 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 91.20 30.27 0.00 0.00 0.00 121.47
Britania Homes SH.P.K. 811106831 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 318.84 43.38 0.00 0.00 0.00 362.22
" ACCESS " SH.P.K. 601580849 PRISHTINË 2 OBILIQ SH.P.K. 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08

Totali: 28541