EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.SH. "Etnikë " 600721999 GJILAN GJILAN Individual 25,757.77 1,500.00 16,828.15 29,981.67 5,181.52 3,278.88 6,231.04 87,259.03
" INTERNATIONAL CALL-CENTER " SH.P.K. 600665436 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 9,806.14 0.00 3,327.00 3,478.73 17,091.70 3,272.93 3,877.34 40,853.84
N.T.P. " CAD - COM " 600582705 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 298,835.98 875.00 180,438.16 250,550.89 5,400.00 3,258.00 4,635.00 743,118.03
N.T.P. "ARBRI " 600409371 MITROVICË MITROVICË Individual 19,931.63 500.00 13,750.44 14,681.91 6,689.94 3,255.42 5,180.55 63,489.89
N.T.P. " Leotrimi " 600264791 PRISHTINË 1 DEÇAN Individual 40,223.80 5,125.00 36,989.60 72,261.88 4,345.54 3,195.84 8,420.84 165,437.50
N.T.SH. " REXHEPAJ " 600868022 GJILAN KAMENICË Individual 86,422.52 1,057.31 23,056.42 21,086.07 11,161.88 3,186.63 3,500.56 148,414.08
D.P.H,, Matrix " 600097960 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 3,497.74 125.00 2,188.64 1,802.10 5,444.43 3,176.77 2,773.92 18,883.60
Mehmet Berisha B.I. 810383323 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 18,937.55 0.00 11,892.81 18,214.26 7,853.95 3,172.61 4,932.10 65,003.28
N.P. " Bala " 600333398 FERIZAJ SHTIME Individual 9,456.52 0.00 2,198.72 14,980.87 11,286.61 3,171.61 18,554.82 59,649.15
N.T. " XILI - S " 601170830 GJILAN GJILAN Individual 52,141.27 125.00 37,290.80 18,117.02 5,165.36 3,112.51 1,492.29 117,319.25
EURO SHOP SH.P.K. 811291731 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 102,871.80 0.00 14,660.36 25,482.41 24,911.94 3,110.13 6,232.69 177,269.33
N.N. " PJETRI KB " 600635893 PEJË KLINË Individual 40,718.50 250.00 24,979.27 58,562.83 6,883.83 3,097.08 7,345.38 141,586.89
N.T.SH." XONI " 600044408 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 55,401.27 500.00 29,236.22 43,474.07 4,960.33 3,075.38 3,606.96 139,754.23
N.Sh.T.,,Euro - Flot" 600392419 FERIZAJ FERIZAJ Individual 22,206.73 625.00 14,107.62 15,928.61 5,304.04 3,054.07 4,641.64 65,242.71
N.P.Q.,,Bi-Pro" 600452099 PEJË PEJË Individual 11,631.20 0.00 9,183.72 20,092.09 6,072.51 3,020.57 9,619.76 59,619.85

Totali: 28586