EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Klodiana Mehaj Gashi B.I. 811281633 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 18.00 0.00 0.72 0.48 0.00 0.00 0.00 19.20
Qemal Ymeri B.I. 811207499 GJILAN GJILAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Naim Rr. Elshani B.I. 810635427 DTM SUHAREKË Individual 0.10 0.00 7.12 4.62 0.00 0.00 0.00 11.84
" PIXEL + " SH.P.K. 810103490 GJILAN VITI SH.P.K. 0.00 0.00 23.36 9.73 0.00 0.00 0.00 33.09
Halil Zeqiri B.I. 810345125 MITROVICË MITROVICË Individual 0.01 0.00 23.00 14.96 0.00 0.00 0.00 37.97
Luigj Prenaj 810309189 PEJË KLINË Individual 33.58 0.00 1.36 0.84 0.00 0.00 0.00 35.78
" KAWA Home " SH.P.K. 810161860 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 466.65 0.00 18.68 12.12 0.00 0.00 0.00 497.45
N.T.PHARMACY "DONI" 600592100 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 2.13 1.39 0.00 0.00 0.00 3.52
D.P.Z." ARTI - A " 600672366 PEJË KLINË Individual 9.00 0.00 1.45 0.33 0.00 0.00 0.00 10.78
Bujar Is. Syla B.I. 810551665 MITROVICË MITROVICË Individual 27.01 0.00 1.08 0.72 0.00 0.00 0.00 28.81
Enver H. Çitaku B.I. 810920068 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 178.20 0.00 7.12 4.64 0.00 0.00 0.00 189.96
Skender A. Hyseni B.I. 810622036 FERIZAJ SHTIME Individual 24.12 0.00 0.96 0.64 0.00 0.00 0.00 25.72
" PSIKOLOGJIA DHE SHENDETI " SH.P.K 810159576 PEJË KLINË SH.P.K. 0.00 0.00 2.75 0.36 0.00 0.00 0.00 3.11
N.N. " Brahimi - AG " 600350219 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 1.89 1.23 0.00 0.00 0.00 3.12
Adnan Qarkaxhija B.I. 810222860 GJAKOVË GJAKOVË Individual 18.90 0.00 6.96 4.00 0.00 0.00 0.00 29.86

Totali: 29050