EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T. " BLEDI " 600243779 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 118.80 0.00 0.00 118.80
" ASOFT 4 HALITECH " L.L.C. 600604731 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 27,187.66 0.00 4,416.53 18,873.44 0.00 0.00 0.00 50,477.63
Flamur Maksutaj B.I. 810753229 PEJË PEJË Individual 1,254.78 0.00 232.31 328.70 0.00 0.00 0.00 1,815.79
D.P.T. " B & B " 600544309 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 0.00 0.00 16.67
D.P.T.,,Suyong" 600034962 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 30.24 0.00 0.00 30.24
D.P.T. "Meris Trade" 600549375 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 432.00 125.00 284.84 432.58 0.00 0.00 0.00 1,149.42
D.P.H. " Arti J.R. " 600563177 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 113.60 0.00 0.00 113.60
D.P.T.,,Qershia 600269155 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00 0.00 225.00
D.P.Z."Dyli" 601360712 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 165.00 0.00 0.00 165.00
" BISTRO BAR & SCHMIDT'S " SH.P.K. 600642088 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 166.22 0.00 0.00 166.22
D.P.H.,,Vali" 600162945 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 18.83 0.00 0.00 18.83
NTT" IPPON " 600266680 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 2,657.58 0.00 0.00 2,657.58
D.P.T. " Stop Shoos " 600917027 MITROVICË VUSHTRRI Individual 6.03 0.00 0.72 4.04 0.00 0.00 0.00 10.79
N.P.T. PRODUKT 600534277 PRISHTINË 1 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00
D.P.T. " Rinori " 601348346 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 75.18 0.00 0.56 75.74

Totali: 28541