EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.H."BEL AMI +" 600594651 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12
Uni BB SH.P.K. 810867278 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 3.32 0.00 0.00 0.00 3.32
STRABAG AG BRANCH OFFICE KOSOVO DEGA NË KOSOVË 810793671 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj 0.00 0.00 59.55 0.00 0.00 0.00 0.00 59.55
ZAG Apps 810824559 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 128.07 0.00 0.00 0.00 0.00 128.07
" APPRAISAL AND BUSINESS CONSULTING STUDIO " SH.P.K. 810847212 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90
Horizons Group SH.P.K. 810545212 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 7.85 3.80 0.00 0.00 0.00 11.65
HAPPY HOME 810728222 PRISHTINË 2 OBILIQ SH.P.K. 570.83 0.00 67.99 18.55 0.00 0.00 0.00 657.37
Kemi SH.P.K. 810271536 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 4.82 0.84 0.00 0.00 0.00 5.66
CAPITAL GROUP SH.P.K. 811046590 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 143.36 0.00 17.16 13.02 0.00 0.00 0.00 173.54
HRC . SH.P.K. 810866139 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 301.90 0.00 0.00 0.00 0.00 301.90
" ELEKTRO STORE " SH.P.K 810712085 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 5,228.06 0.00 293.74 145.69 0.00 0.00 0.00 5,667.49
Arsim Bej. Berisha 810208167 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 2.88 1.88 0.00 0.00 0.00 4.76
CAFFE BAR 46 SH.P.K. 811281435 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" BesiK " SH.P.K. 810127185 PRISHTINË 2 GLLOGOC SH.P.K. 37.50 0.00 1.90 1.20 0.00 0.00 0.00 40.60
Ratko Pavlovic B.I. 810698368 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 7.41 40.19 0.00 0.00 0.00 47.60

Totali: 28794