EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
AUTO SALLON TONI X 810062589 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 4,412.72 4,412.72 0.00 0.00 0.00 0.00 4,412.72
Bekim Mehmeti B.I. 810119257 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Leotrim Krasniqi 810941816 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
BARNATORE "KALABRIA" 600514716 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
AVOKAT ARLIND RIFAJ B.I. 810144981 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 3.20 0.42 0.00 0.00 0.00 3.62
" Proka " SH.P.K. 810003450 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Linda Gashi B.I. 810414722 PEJË PEJË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
BESFORT PRENKU B.I. 811272509 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Esat Bukleta 810400622 PEJË PEJË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Liridon Zogjani B.I. 810515091 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 2.12 1.37 0.00 0.00 0.00 3.49
Ismail Arifi B.I. 811001007 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.01 0.00 7.16 0.93 0.00 0.00 0.00 8.10
Kombi Taxi - Adem Visoka 811354951 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 13.18 0.00 0.52 0.36 0.00 0.00 0.00 14.06
Florije Vorfaj B.I. 810946238 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
N.T. " Tina Traid " 600141163 GJILAN GJILAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.Sh. - Bastore Sportive ,,Eurofutboll" 600057245 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 4,750.00 4,940.17 251.24 0.00 0.00 0.00 5,191.41

Totali: 29050