EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
TRANSPORTNO PREDUZECE " PREVOZ -038" 600326468 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 50,728.22 125.00 34,835.26 65,445.95 9,552.51 6,093.19 12,180.98 178,836.11
" EDUonGO " SH.P.K. 601285100 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 8,019.98 0.00 1,956.59 2,064.67 9,472.04 2,150.62 2,489.90 26,153.80
NTP,, Val- Trade " 600264923 FERIZAJ FERIZAJ Individual 94,560.61 5,475.00 41,716.74 47,430.41 9,456.32 3,821.78 4,700.25 201,686.11
" Karrota " SH.P.K. 600227054 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 10,459.03 0.00 1,819.30 8,967.70 9,381.84 1,032.78 5,802.26 37,462.91
IMS 810855075 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 13,800.16 0.00 3,295.59 3,249.06 9,380.49 2,401.97 2,273.73 34,401.00
Compania " A + A Osmani " 600062856 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 10,897.75 0.00 1,467.59 1,679.06 9,378.00 1,061.93 1,430.59 25,914.92
" WORLD SOLUTION " SH.P.K. 601680590 PEJË ISTOG SH.P.K. 4,137.78 0.00 660.32 674.65 9,347.84 1,362.93 1,645.53 17,829.05
Afrim Q. Hasani B.I. 810477580 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 11,941.94 0.00 1,446.15 5,605.76 9,347.20 513.60 1,908.34 30,762.99
DARDANIA SECURITY SH.P.K. 810844995 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 3,371.95 0.00 475.61 2,339.94 9,339.92 1,385.23 1,467.19 18,379.84
N.SH. "Bledi" 600310536 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 9,386.64 250.00 1,369.28 4,214.73 9,338.95 629.80 2,577.60 27,517.00
N.T.P. " Iliri - R " 600288999 GJILAN GJILAN Individual 52,173.15 875.00 19,693.00 13,452.47 9,330.42 2,311.78 3,897.98 100,858.80
N.P.SH."Linda-Reinigung" 600127113 GJAKOVË GJAKOVË Individual 7,166.53 0.00 2,847.22 3,271.01 9,226.25 3,696.45 4,257.02 30,464.48
Ndërmarrja Hoteliere Private,,Kacoli" 600206701 PEJË KLINË Individual 21,810.19 2,150.00 5,898.30 9,167.13 9,225.08 1,432.55 5,212.48 52,745.73
''ACCESS GROUP '' SH.P.K. 601019757 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 31,615.35 0.00 3,935.85 11,776.94 9,188.02 1,225.88 3,786.02 61,528.06
ENVER MALOKU 601057913 PRISHTINË 3 NOVOBËRDË Individual 33,856.78 250.00 23,969.79 17,384.10 9,112.13 5,568.05 4,278.64 94,169.49

Totali: 29050