EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
AKCAN HASKUKA B.I. 601305685 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 3,000.00 3,003.76 0.26 0.00 3.90 0.77 3,008.69
D.P.H.,,Ambienti" 600289583 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 20.25 3.69 0.00 0.00 0.00 23.94
Dilaver Kryeziu B.I. 810328650 GJILAN KAMENICË Individual 20.40 0.00 8.11 4.51 0.00 0.00 0.00 33.02
D.P.H. Caffe Bar " Sambuca " 600529062 PRISHTINË 1 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.05 30.05
D.P.Z. " GAZI " 601135222 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 346.00 0.00 47.88 164.45 0.00 5.58 6.99 570.90
A.P.SH. " Union " 600569365 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.44 160.41 226.85
Shefike Krasniqi B.I. 810997702 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 26.34 25.27 0.00 10.20 8.38 70.19
N.SH. " TUSUNI Translation " 601019541 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 14.73 2.18 0.00 0.00 0.00 16.91
Alumil Kosovo 810797334 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 30.01 0.00 840.95 133.23 0.00 84.23 25.79 1,114.21
" TORNADO 2 " SH.P.K. 600756855 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.50 0.00 7.64 2.11 0.00 4.68 1.16 16.09
N.T.SH." ESA " 600399738 PEJË KLINË Individual 40.26 0.00 4.80 29.90 0.00 0.00 0.00 74.96
D.P.H."Vërmica" 600023006 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 213.81 500.00 579.13 212.28 0.00 0.00 0.00 1,005.22
A.T.,, Meti -AS " 600468848 GJILAN GJILAN Individual 0.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00
Zade Hyseni 810751877 PEJË PEJË Individual 4.50 0.00 2.86 2.29 0.00 2.55 0.64 12.84
Mabetex Properties SH.A. 811295006 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 99,219.50 0.00 10,952.97 7,578.02 0.00 0.00 0.00 117,750.49

Totali: 28782