EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.Z."BRIDGESTONE" 600713897 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 18.00 0.00 1.98 2.52 0.00 0.00 0.00 22.50
N.T.P. " TANTRA 1 " 600689890 PEJË PEJË Individual 75.00 0.00 36.49 61.24 0.00 11.16 6.15 190.04
Violetta Hanna Begolli B.I. 810400317 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 3.50 3.18 0.00 0.00 0.00 6.68
N.T. " Mleqani " 600057120 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Artan Basha B.I. 810579196 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 11.06 1.71 0.00 7.29 16.75 36.81
D.P.Z. " Kromi " 600301650 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 7.52 1.62 0.00 7.80 1.68 18.62
N.N.T.,,Ars - Compa" 600366042 PRISHTINË 1 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 1.05 5.25
Lulzim Marevci 810468597 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 3,605.97 0.00 406.42 284.20 0.00 0.00 0.00 4,296.59
AKCAN HASKUKA B.I. 601305685 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 3,000.00 3,003.76 0.26 0.00 3.90 0.77 3,008.69
D.P.H.,,Ambienti" 600289583 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 20.25 3.69 0.00 0.00 0.00 23.94
Dilaver Kryeziu B.I. 810328650 GJILAN KAMENICË Individual 20.40 0.00 8.11 4.25 0.00 0.00 0.00 32.76
D.P.H. Caffe Bar " Sambuca " 600529062 PRISHTINË 1 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 14.95 29.95
D.P.Z. " GAZI " 601135222 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 346.00 0.00 47.88 159.95 0.00 5.58 6.99 566.40
A.P.SH. " Union " 600569365 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.44 159.47 225.91
Shefike Krasniqi B.I. 810997702 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 26.34 25.27 0.00 10.20 8.38 70.19

Totali: 28541