EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Qamil Lushi 810713637 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.44 6.14 15.58
H.P.N SH.P.K. 810970849 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 1.76 1.16 46.92
Shqipe Nevzadi Musliu 811209198 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 1.56 1.00 41.56
N.P.SH. " DUARARTA " 600622379 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 0.66 5.76
RINOR ELSHANI B.I. 810034942 PRIZREN 1 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 1.56 1.00 41.56
Sabri Arifaj B.I. 810226523 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2.60 6.60
" In my Country Post Production " SH.P.K. 810047094 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 2.80 1.84 74.64
DPZ " Saraç Gold " 600217740 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0.44 3.84
MARASHI PARK 810519142 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 28.19 1.12 0.72 30.03
D.P.Z. " SMART TEXTILE COLECTION " 600766846 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.43 19.62 34.05
" The Headhunter Karriera " L.L.C. 810109604 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 61.53 3.72 2.40 67.65
Ljubiša Rakic B.I. 811124239 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 2.38 1.54 37.92
" FERMA - AGIMI " SH.P.K. 810159584 PRIZREN 1 MALISHEVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.39 3.39
Majlinda Bryma B.I. 810907131 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 7.80 19.80
D.P.Z. " AUTO -TOPLICA " 600693320 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 8.25 5.39 163.64

Totali: 28782