EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.P. " Fan " 600369525 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.20 2.73 14.93
Armendi - FA SH.P.K. 811223809 PEJË ISTOG SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 915.00 36.60 23.80 975.40
" Vllezërit Shigjeqi " SH.P.K. 810090944 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.78 6.78
Berat Rrustolli B.I. 810955528 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 0.50 4.40
Blerim Malaj B.I. 810964024 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0.44 3.84
EURO-LOLI-D SH.P.K. 811092402 GJILAN VITI SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.30 3.30
N.SH. '' BIO VITA '' 601294002 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 3.90 33.90
" FULI POSLISHT " SH.P.K. 810064147 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.58 5.08
Dashnor Gjemaj B.I. 810986565 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.43 15.87 30.30
" REX Automobile " SH.P.K. 810087157 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.95 1.92 4.87
ARDI-COMERC SH.P.K. 810734287 PRIZREN 2 RAHOVEC SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.19 1.41 3.60
ISMAIL HYSENI B.I. 810042094 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.55 1.65 55.20
Xhevat Demiri B.I. 810262006 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.36 3.06
LEONARD ÇETAJ B.I. 810167777 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 1.90 1.20 40.60
N.T. " QS Trading " 601047766 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.65 5.65

Totali: 28541