EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.Sh. ,,Korabi" 600370580 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 3,008.60 0.00 0.00 3,008.60
N.T.P. " Leotrimi " 600264791 PRISHTINË 1 DEÇAN Individual 40,223.80 5,125.00 36,989.60 72,393.56 4,345.54 3,195.84 8,442.94 165,591.28
Gani Dibra B.I. 810614702 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.01 0.00 21.64 7.27 0.00 2.55 0.64 32.11
Ndërmarja Tregtare Private " GB" 600958146 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 77,604.41 0.00 68,450.27 63,494.75 4,800.00 4,230.00 4,284.00 222,863.43
N.T.SH. " IT PIKA " 601060370 GJAKOVË GJAKOVË Individual 243.92 125.00 276.86 91.36 514.00 318.68 193.62 1,638.44
N.P.T. " Fati " 600232764 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 19.68 0.00 0.45 20.13
D.P.T."AZEMI" 600395017 FERIZAJ FERIZAJ Individual 337.50 125.00 246.88 269.76 257.40 99.43 202.10 1,413.07
D.P.Z. " Auto Servis Golf " 601355698 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 435.00 0.00 0.00 435.00
D.P.T.,, Ari" 601360415 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.12 0.00 2.34 1,119.46
N.T.SH. " Remo Com " 600204242 MITROVICË MITROVICË Individual 2,566.18 0.00 5,224.67 1,126.92 1,515.60 544.74 567.22 11,545.33
N.T.SH. " Berati " 600150437 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 733.25 0.00 124.62 104.94 48.80 204.68 337.61 1,553.90
D.P.T.,,Niti" 600328399 MITROVICË MITROVICË Individual 196.17 0.00 58.97 104.75 332.00 115.85 161.33 969.07
D.P.Z. " Beçuku " 600240931 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 3,256.50 0.00 1,168.99 2,768.83 0.00 0.00 0.00 7,194.32
D.P.Z. Furra " Adili - M" 600919932 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 1,455.56 0.00 584.40 634.44 1,209.85 223.67 368.06 4,475.98
Gxim Tahiri 810277352 GJILAN GJILAN Individual 25.52 625.00 626.30 0.85 54.00 6.45 2.70 715.82

Totali: 28782