EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Abdylbari Shalqini B.I. 810607187 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 14.12 0.00 1.68 11.41 94.66 6.48 43.49 171.84
N.T.P." BLERA " 600595493 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 31,905.95 550.00 25,655.50 11,736.15 6,605.42 5,209.22 2,290.56 83,402.80
N.Sh. ,,Korabi" 600370580 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 3,008.60 0.00 0.00 3,008.60
N.T.P. " Leotrimi " 600264791 PRISHTINË 1 DEÇAN Individual 40,223.80 5,125.00 36,989.60 72,130.20 4,345.54 3,195.84 8,398.74 165,283.72
Gani Dibra B.I. 810614702 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 9.04 4.53 0.00 2.55 0.64 16.76
Ndërmarja Tregtare Private " GB" 600958146 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 77,604.41 0.00 68,450.27 63,494.75 4,800.00 4,230.00 4,284.00 222,863.43
N.T.SH. " IT PIKA " 601060370 GJAKOVË GJAKOVË Individual 243.92 125.00 276.86 88.24 514.00 318.68 187.10 1,628.80
N.P.T. " Fati " 600232764 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 19.68 0.00 0.35 20.03
D.P.T."AZEMI" 600395017 FERIZAJ FERIZAJ Individual 337.50 125.00 246.88 265.44 257.40 99.43 198.80 1,405.45
D.P.Z. " Auto Servis Golf " 601355698 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 435.00 0.00 0.00 435.00
D.P.T.,, Ari" 601360415 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.12 0.00 2.16 1,119.28
N.T.SH. " Remo Com " 600204242 MITROVICË MITROVICË Individual 2,566.18 0.00 5,224.67 1,086.86 1,515.60 544.74 547.52 11,485.57
N.T.SH. " Berati " 600150437 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 733.25 0.00 124.62 90.63 48.80 204.68 337.59 1,539.57
D.P.T.,,Niti" 600328399 MITROVICË MITROVICË Individual 196.17 0.00 58.97 102.19 332.00 115.85 157.05 962.23
D.P.Z. " Beçuku " 600240931 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 3,256.50 0.00 1,168.99 2,726.37 0.00 0.00 0.00 7,151.86

Totali: 28541