EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.SH." FATOSAT " 600704151 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.98 5.48
N.T.SH. " VOLTI " 600225678 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0.44 3.84
Tahir Balaj B.I. 601549499 PEJË DEÇAN Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
GOGAJ AG L.L.C. 810013665 PEJË DEÇAN SH.P.K. 952.24 0.00 133.77 117.61 0.00 0.00 0.00 1,203.62
Fitore Cacaj B.I. 810965171 PEJË DEÇAN Individual 405.00 0.00 254.22 77.91 0.00 7.80 1.00 745.93
D.P.H. Restorant " Fitimi " 600094429 PEJË DEÇAN Individual 3.27 125.00 127.67 1.90 17.00 2.04 2.20 154.08
Qazim Alaj B.I. 810968125 PEJË DEÇAN Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Lirim Cacaj B.I. 810963505 PEJË DEÇAN Individual 1,456.70 250.00 468.23 126.49 1,613.00 260.20 118.41 4,043.03
N.SH.P." ARNENI.P " 600841896 PEJË DEÇAN Individual 166.72 0.00 63.10 58.55 0.00 0.00 0.00 288.37
Bashkim Kuçi 810215295 PEJË DEÇAN Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 6.45 1.14 257.59
Flurim Jasiqi 810215419 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 29.07 0.00 0.00 0.00 29.07
Bukurije Dreshaj 810215865 PEJË DEÇAN Individual 7.05 0.00 0.84 1.40 0.00 0.00 0.00 9.29
N.N. '' LISI I DASHINOCIT '' 810009010 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.75 1.12 7.87
NPT,, En-Impex " 601466750 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 6.54 0.00 0.52 7.06
D.P. " Genci " 601481021 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 93.60 0.00 4.94 98.54

Totali: 29050