EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T. " Dongxiang " 600045852 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 687.79 0.00 0.00 687.79
D.P.T."ADI-S" 600390356 PEJË DEÇAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.SH.T. "KUJTIMI TOURS" 600163638 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 566.90 68.04 440.31 1,075.25
DPT,, Dardani - G " 600685088 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.18 5.18
Edison Çekaj B.I. 810965270 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.25 1.16 9.41
Arben D. Çekaj B.I. 811272682 PEJË DEÇAN Individual 1,350.32 0.00 152.86 240.10 2,158.00 228.96 168.31 4,298.55
N.N.T. " ALFA PROJECT " 810069113 PEJË DEÇAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
'' VLLEZRIT NEZIRAJ '' SH.P.K. 600936564 PEJË DEÇAN SH.P.K. 22,939.67 750.00 8,329.84 3,790.54 5,594.32 554.24 379.87 41,588.48
Isuf Çeku B.I. 810965452 PEJË DEÇAN Individual 153.00 0.00 46.80 21.18 0.00 0.00 0.00 220.98
N.SH. '' TE VALONI '' 601044720 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 4.68 12.31 55.99
N.P.P. " Dukagjini " 600163696 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 21.34 8.12 0.00 7.12 2.70 39.28
N.T.P. " XHEROVICA METAL BAU " 600577243 PEJË DEÇAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.T. '' YLLI '' 601294911 PEJË DEÇAN Individual 131.69 0.00 19.16 15.72 39.85 4.80 3.64 214.86
BRINATA - J SH.P.K. 810962797 PEJË DEÇAN SH.P.K. 774.13 0.00 92.54 72.25 273.00 34.11 66.89 1,312.92
N.T. "Jeton-Comerce" 600562624 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 396.25 0.00 57.84 454.09

Totali: 28794