EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
LULZIM RRUSTOLLI B.I. 601054670 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 536.75 536.75 0.00 0.00 0.00 0.00 536.75
" FITIMI - F " SH.P.K. 810066557 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 68.12 3.40 2.20 73.72
Hajdin Mehana B.I. 810570780 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
P.P. ''DENIC MARKET'' 601194674 MITROVICË LEPOSAVIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 1.81 4.59
Egzoni 810603169 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 1.35 0.90 17.25
" GEO - GROUP " SH.P.K. 810822876 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.00
" HOTEL SHQIPONJAT E DUKAGJINIT " SH.P.K. 810168840 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.52 4.52
D.P.H. " MIAMI BEACH " 600209606 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 275.00 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.00
Astrit Dema 810982191 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Sinan Troshupa B.I. 810317538 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" BOROVCI OIL " SH.P.K. 601590997 GJILAN KAMENICË SH.P.K. 0.00 0.00 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 4.36
,, APOLLONIA 1991 " SH.P.K. 601016919 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Fast Food DOMINOS O.P. 810769755 PEJË PEJË Ortakëria e përgj. 0.00 250.00 250.00 0.00 81.48 3.24 2.12 336.84
D.P.T. " RAÇA " 600222210 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Reshat Fetahu 811094573 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 625.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625.00

Totali: 28794