EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Ibrahim D. Rexhaj B.I. 810425034 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12
KUSHTRIM A.KRASNIQI B.I. 810538035 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00 5.06
D.P.Z. " Elberti " 600111463 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 22.86 0.00 0.00 0.00 0.00 22.86
PARALEL PLUS L.L.C. 810856875 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 4.57
"AVIATION of MARKETING CONSULTING"L.L.C. 601041552 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 150.56 0.00 0.00 0.00 0.00 150.56
Ex Projekt SH.P.K. 810659542 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00 6.51
Fontana 810305046 FERIZAJ KAÇANIK SH.P.K. 0.00 0.00 15.78 0.00 0.00 0.00 0.00 15.78
Ramoci-Benz L.t.d. 810791766 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.02 0.00 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50
Marigona Residence SH.P.K. 810535685 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 388.43 0.00 0.00 0.00 0.00 388.43
DINICOM SH.P.K. 810200270 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.29 4.74 12.03
D.P.T. " Iden Cosmetics - 2 " 600031091 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 213.76 12.84 8.34 234.94
P.P. " FORD " 600638657 FERIZAJ SHTËRPCË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 35.37 3.15 2.07 40.59
Rinard Kabashi B.I. 810170275 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
ALTIN TAHIRI B.I. 810038225 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 1,250.00 1,250.00 0.00 51.00 3.06 1.98 1,306.04
Nehat Sadiku B.I. 810684507 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 2.70 1.00 18.70

Totali: 28586