EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.N.P. " Luani" 601346754 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 148.07 0.00 5.50 153.57
N.T.P."ARSIMI" 600008363 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 194.33 32.64 229.59 456.56
P.T.U. "Majdevo" 600565553 MITROVICË LEPOSAVIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 2,464.00 0.00 0.00 2,464.00
" VITAL CLEANING " SH.P.K. 601088596 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 5,916.36 0.00 1,369.07 1,480.28 970.00 256.89 338.84 10,331.44
Adnan Emini B.I. 811059791 FERIZAJ FERIZAJ Individual 339.28 0.00 98.89 97.52 392.09 68.25 111.05 1,107.08
Sadija Sagdati 810578388 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 185.37 0.00 0.24 159.40 70.00 23.64 92.09 530.74
" DUPLEX Club " SH.P.K. 600888385 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 3,434.62 0.00 2,017.67 1,906.09 434.20 237.08 297.42 8,327.08
D.P.H.,, Rreze " 600309191 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 313.30 0.00 76.02 44.82 744.00 163.41 162.90 1,504.45
N.P.T. " Pirket Bllok " 600270821 PRIZREN 2 MAMUSHË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 4.50 15.00
D.P.Z. QARSHIA E MADHE 600041628 GJAKOVË GJAKOVË Individual 114.11 0.00 22.92 56.24 204.00 75.48 125.34 598.09
Hafsafe Qela B.I. 811134882 GJAKOVË GJAKOVË Individual 37.53 0.00 133.30 39.33 311.00 130.65 151.46 803.27
Ndërmarrja Private " Enterjer " H.K. 600572376 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 190.30 0.00 0.00 190.30
" LAVDA " SH.P.K. 601556311 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 2,943.87 0.00 361.41 371.90 2,976.20 318.75 402.14 7,374.27
" BNT Electronics" - Përfaqësia në Kosovë 600383765 PRISHTINË 3 PRISHTINË Kompani e huaj 559.35 0.00 165.69 1,092.95 12.50 0.00 0.00 1,830.49
N.SH. " IBRA - KASTRO " 600111116 GJILAN KAMENICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 7.25 0.00 0.50 7.75

Totali: 28541