EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" VITAL CLEANING " SH.P.K. 601088596 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 5,916.36 0.00 1,369.07 1,480.28 970.00 256.89 338.84 10,331.44
Adnan Emini B.I. 811059791 FERIZAJ FERIZAJ Individual 339.28 0.00 98.89 101.90 392.09 68.25 116.13 1,116.54
Sadija Sagdati 810578388 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 185.37 0.00 0.24 160.86 70.00 23.64 92.09 532.20
" DUPLEX Club " SH.P.K. 600888385 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 3,434.62 0.00 2,017.67 1,906.09 434.20 237.08 297.42 8,327.08
D.P.H.,, Rreze " 600309191 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 272.36 0.00 80.83 49.21 693.00 170.61 173.28 1,439.29
N.P.T. " Pirket Bllok " 600270821 PRIZREN 2 MAMUSHË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 4.50 15.00
D.P.Z. QARSHIA E MADHE 600041628 GJAKOVË GJAKOVË Individual 114.11 0.00 22.92 57.70 204.00 75.48 127.98 602.19
Hafsafe Qela B.I. 811134882 GJAKOVË GJAKOVË Individual 37.53 0.00 133.30 39.81 311.00 130.65 155.32 807.61
Ndërmarrja Private " Enterjer " H.K. 600572376 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 190.30 0.00 0.00 190.30
" LAVDA " SH.P.K. 601556311 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 3,073.41 0.00 381.81 414.13 3,189.20 344.50 447.29 7,850.34
" BNT Electronics" - Përfaqësia në Kosovë 600383765 PRISHTINË 3 PRISHTINË Kompani e huaj 559.35 0.00 165.69 1,100.21 12.50 0.00 0.00 1,837.75
N.SH. " IBRA - KASTRO " 600111116 GJILAN KAMENICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 7.25 0.00 0.54 7.79
" L _ MALI " SH.P.K. 810847353 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 908.43 0.00 164.19 311.32 350.00 77.36 100.88 1,912.18
D.P.H. "Music Caffe " 600551370 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.54 146.54
Naile Salçini B.I. 810579849 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 346.52 0.00 49.66 48.08 345.00 62.55 48.30 900.11

Totali: 29050