EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Bekim Prestresha B.I. 811329326 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 6.10 0.00 0.48 0.32 0.00 0.00 0.00 6.90
Dyqan Tregtar ,,Mulliqi" 811329277 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 14.00
Brahim H. Zeqiri B.I. 811329087 FERIZAJ FERIZAJ Individual 407.24 0.00 46.01 117.39 988.62 138.03 188.83 1,886.12
N.T. " Albani " 811328956 PEJË KLINË Individual 29.10 0.00 3.48 21.14 447.90 0.00 0.00 501.62
N.T.P. "Ilirija" 811328881 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 515.07 0.00 0.00 515.07
Faton Sk. Cena B.I. 811328815 PEJË PEJË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Dyqani i Pavaru Tregtar " Shala " 811328691 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.84 229.12 301.96
Naser K. Hyseni B.I. 811328659 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 23.94 4.41 16.34 44.69
Sead Ramcevci B.I. 811328344 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 228.60 0.00 27.48 122.47 0.00 0.00 0.00 378.55
N.P.N. " Europrojekt Plus " 811328295 MITROVICË MITROVICË Ortakëria e përgj. 50,013.14 1,000.00 17,425.08 6,825.96 0.00 0.00 0.00 74,264.18
N.T.P. "Morina -Recycling" 811328287 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 4.17 5.47
ELEGANT - H B.I. 811328229 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 0.00 0.00 16.67
Fehmi Dragaqina 811327057 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 869.96 0.00 99.23 169.63 3,733.00 529.66 508.01 5,909.49
Napoli 811327015 PRISHTINË 3 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 123.58 0.00 7.44 4.80 0.00 0.00 0.00 135.82
Nilyfer Çabrati 811326900 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 850.00 892.00 1,072.25 199.56 731.30 210.42 225.32 3,288.85

Totali: 28586