EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Ordinanca " Protetika " 600013643 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 43.60 0.00 0.00 43.60
D.P.H.Qebaptore-Byrektore ,,Fati" 600013726 MITROVICË MITROVICË Individual 657.60 0.00 282.62 545.49 966.74 270.16 570.12 3,292.73
N.P.SH. " GeoDATA " 600013768 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 107.29 8.56 5.60 121.45
D.P.T."IKRE-FARM" 600013817 PEJË PEJË Individual 414.17 0.00 50.04 62.61 51.00 6.12 7.81 591.75
D.P.T. "BENNY SHOP- 2" 600013833 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.01 0.00 12.50 1.63 0.00 0.00 0.00 14.14
N.T.P. " Mokador " 600013966 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.33 2.34 11.67
Dyqan i Pavarur Hotelier Kafeteri " Mirage" 600013990 FERIZAJ FERIZAJ Individual 121.63 0.00 37.49 64.52 192.00 51.84 113.03 580.51
N.T.P."CIMITEL" 600014005 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 8,940.74 0.00 3,306.63 7,603.11 46.80 12.54 35.66 19,945.48
N.T.P."DORATEL" 600014071 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 219,408.30 1,000.00 94,817.77 260,575.21 0.00 0.00 0.00 574,801.28
N.T.SH."LIKA" 600014112 FERIZAJ KAÇANIK Individual 50.54 0.00 6.48 12.90 34.00 5.78 8.98 118.68
Ambulancë Specialistike "Uromed" 600014146 PEJË PEJË Individual 12.86 0.00 1.43 0.88 0.00 0.00 0.00 15.17
N.T.P. " Leotrimi " 600014162 FERIZAJ SHTIME Individual 0.00 0.00 38.79 10.62 0.00 0.00 0.00 49.41
V.P.S. " DR. Gëzimi " 600014188 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 16.60 0.00 0.00 16.60
N.P.T. " B.S.B-COM " 600014279 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 22,154.57 0.00 4,511.20 10,843.99 8,995.00 847.10 3,870.04 51,221.90
"AGNESA-CENTER "SH.P.K. 600014435 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 4,760.88 0.00 3,092.84 4,456.12 126.00 41.89 22.06 12,499.79

Totali: 28541