EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.P."DORATEL" 600014071 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 219,408.30 1,000.00 94,817.77 263,427.51 0.00 0.00 0.00 577,653.58
N.T.SH."LIKA" 600014112 FERIZAJ KAÇANIK Individual 50.54 0.00 6.48 13.54 34.00 5.78 9.42 119.76
Ambulancë Specialistike "Uromed" 600014146 PEJË PEJË Individual 12.86 0.00 1.56 1.04 0.00 0.00 0.00 15.46
N.T.P. " Leotrimi " 600014162 FERIZAJ SHTIME Individual 0.00 0.00 38.79 10.62 0.00 0.00 0.00 49.41
V.P.S. " DR. Gëzimi " 600014188 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 16.60 0.00 0.00 16.60
N.P.T. " B.S.B-COM " 600014279 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 22,154.57 0.00 4,511.20 10,875.13 8,995.00 847.10 3,957.74 51,340.74
"AGNESA-CENTER "SH.P.K. 600014435 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 4,255.88 0.00 3,092.84 4,488.65 126.00 41.89 22.06 12,027.32
" Amre" Sh.p.k. 600014469 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 4.65 3.26 1,007.91
,,NOTAbrillant" Sh.p.k. 600014584 GJILAN GJILAN SH.P.K. 40,832.44 0.00 21,129.47 33,599.90 605.00 75.54 210.53 96,452.88
N.T.SH. " TE BEKA " 600014708 PEJË PEJË Individual 406.71 125.00 179.38 84.88 413.20 49.56 94.75 1,228.48
N.T.P." ASR-KS " 600014956 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 27.00 0.00 1.35 0.90 0.00 0.00 0.00 29.25
N.T.SH."LUMA PETROL" 600014972 PEJË PEJË Ortakëria e përgj. 392.91 0.00 64.68 25.25 0.00 0.00 0.00 482.84
D.P.T. " Morea " 600015029 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 23.40 2.76 25.63 51.79
D.P.Z. " NILA " 600015110 GJAKOVË GJAKOVË Individual 686.28 0.00 246.74 600.63 413.40 148.53 359.58 2,455.16
D.P.Z. " Frashëri " 600015178 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 11.00

Totali: 29050