EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" BEXTRO CAFFE " SH.P.K. 810843666 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 44.51 800.00 809.86 17.24 0.00 0.00 0.00 871.61
" BINI " SH.P.K. 600929577 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 433.90 0.00 159.92 291.15 40.00 11.80 20.41 957.18
" BIO PRODUCT " SH.P.K. 811050921 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 61.04 0.00 216.82 286.02 0.00 0.00 0.00 563.88
" BITFOX " SH.P.K. 810817306 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 2,062.87 0.00 519.85 745.22 673.32 106.11 199.22 4,306.59
" BLEDI - B " SH.P.K. 810090861 PEJË ISTOG SH.P.K. 0.00 0.00 4.14 0.72 0.00 6.75 1.12 12.73
" BLUNT & REAL " SH.P.K. 601633474 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 2.16 1.40 0.00 0.00 0.00 3.56
" BM Consulting Group " L.L.C. 601125083 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 658.17 0.00 148.03 129.71 0.00 0.00 0.00 935.91
" BULZA " SH.P.K. 601539367 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.92 0.00 3.02 2.45 0.00 0.00 0.00 6.39
" BVB Construction " SH.P.K. 600855524 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 120.40 0.00 24.12 88.54 435.00 85.95 320.15 1,074.16
" Bes Full Group " SH.P.K. 601674410 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 2,187.47 0.00 560.98 180.30 245.00 54.25 20.47 3,248.47
" Beti Travel " SH.P.K. 600033378 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 51.62 0.00 5.48 3.79 59.00 5.90 3.80 129.59
" Black2 " SH.P.K. 810019853 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
" Bota Log " SH.P.K. 810151275 PRISHTINË 2 OBILIQ SH.P.K. 0.00 0.00 78.47 4.51 0.00 0.00 0.00 82.98
" Bross Construction " SH.P.K. 601028914 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 128.07 0.00 0.00 0.00 128.07
" Buli " SH.P.K. 601135545 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 23.75 0.00 1.20 0.75 25.00 1.25 0.80 52.75

Totali: 28782