EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" BITFOX " SH.P.K. 600811568 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 2,062.87 0.00 518.41 717.59 673.32 103.71 188.94 4,264.84
" BLEDI - B " SH.P.K. 810090861 PEJË ISTOG SH.P.K. 0.00 0.00 4.14 0.72 0.00 6.75 1.12 12.73
" BLUNT & REAL " SH.P.K. 601633474 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 2.16 1.40 0.00 0.00 0.00 3.56
" BM Consulting Group " L.L.C. 601125083 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 658.17 0.00 148.03 129.71 0.00 0.00 0.00 935.91
" BULZA " SH.P.K. 601539367 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.92 0.00 3.02 2.43 0.00 0.00 0.00 6.37
" BVB Construction " SH.P.K. 600855524 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 120.40 0.00 24.12 86.98 435.00 85.95 314.47 1,066.92
" Bes Full Group " SH.P.K. 601674410 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 2,187.47 0.00 517.54 151.82 245.00 50.05 17.25 3,169.13
" Beti Travel " SH.P.K. 600033378 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 51.62 0.00 4.65 3.11 59.00 4.72 3.04 126.14
" Black2 " SH.P.K. 810019853 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
" Bota Log " SH.P.K. 810151275 PRISHTINË 2 OBILIQ SH.P.K. 0.00 0.00 78.47 4.51 0.00 0.00 0.00 82.98
" Bross Construction " SH.P.K. 601028914 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 128.07 0.00 0.00 0.00 128.07
" CAMA " SH.P.K. 810109175 PEJË PEJË SH.P.K. 4.12 0.00 0.20 0.15 0.00 0.00 0.00 4.47
" CEMCO METAL KOSOVA " SH.P.K. 600506375 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 22.22 0.00 2.64 15.38 304.16 2.76 17.45 364.61
" CENTURION SURVEYS " SH.P.K. 601117593 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 4,816.03 0.00 814.68 1,641.71 3,546.72 522.53 1,147.84 12,489.51
" CIRCLE PRODUCTION " SH.P.K. 601200166 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 30.77 0.00 6.67 6.31 0.00 3.26 5.54 52.55

Totali: 28541