EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.Sh.,,Sala Thai" 600084199 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 116,415.93 125.00 75,087.47 86,573.19 2,159.00 1,112.78 1,773.32 283,121.69
Shykri Bajraktari B.I. 810986408 DTM PRIZREN Individual 174,584.14 3,000.00 67,859.04 33,154.80 1,200.00 444.00 366.60 277,608.58
D.P.SH. " V.I.P. " 600170815 GJILAN GJILAN Individual 137,895.63 0.00 91,620.47 34,375.59 6,917.42 5,724.99 3,351.99 279,886.09
ISAK SLLAMNIKU 600731675 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 126,751.55 3,250.00 82,625.31 60,346.21 0.00 0.00 0.00 269,723.07
SPEEEX SH.P.K. 810871336 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 235,280.17 0.00 23,234.17 7,987.93 0.00 0.00 403.77 266,906.04
N.T.P. " Xhimi Comerce " 600542824 FERIZAJ KAÇANIK Individual 79,885.70 125.00 58,871.76 125,441.33 600.00 444.00 952.98 266,195.77
N.N.P.,,Terraplan" 600409644 MITROVICË MITROVICË Individual 111,948.21 6,275.00 62,549.11 56,954.85 12,728.70 7,102.84 7,942.77 259,226.48
"MARKET PLUS" SH.P.K. 600761151 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 131,093.90 1,250.00 53,786.15 76,849.01 999.44 345.40 548.20 263,622.10
"NARDI-ALKO-IMPEX"SH.P.K. 810822272 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 207,506.91 0.00 29,990.45 24,298.52 98.40 4.95 3.15 261,902.38
NT,,Cimi Commerce" 600538807 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 62,460.56 0.00 61,840.29 136,124.20 0.00 0.00 0.00 260,425.05
N.T.P. " Lina " 600555182 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 99,182.72 0.00 60,971.66 93,403.25 0.00 25.20 5.40 253,588.23
Proex SH.P.K. 810806862 DTM PRISHTINË SH.P.K. 137,425.29 5,500.00 68,961.61 39,353.04 0.00 340.72 221.47 246,302.13
" CO. E.MA. LTD" 600284393 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 16,636.28 125.00 13,865.65 36,713.06 53,985.74 11,099.14 117,437.11 249,736.98
AGULLIMI - A SH.P.K. 811289306 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 175,487.93 0.00 36,795.89 36,076.97 0.00 0.00 0.00 248,360.79
N.T.SH. " Eja " 600174982 PEJË PEJË Individual 109,682.76 375.00 19,959.73 116,382.85 0.00 4.00 1.20 246,030.54

Totali: 28794