EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
PTD PROJE,TAAHH.DANISMANLIK LTD.STI-BRANCH IN KOSOVO 600706678 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj 158,255.87 0.00 77,842.64 51,548.84 45.00 5.40 17.26 287,715.01
N.N.T. " Kurti" 600767232 GJILAN GJILAN Individual 97,081.92 1,500.00 63,868.51 101,682.47 8,414.16 4,351.62 10,060.22 285,458.90
D.Sh.,,Sala Thai" 600084199 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 116,415.93 125.00 75,087.47 86,573.19 2,159.00 1,112.78 1,773.32 283,121.69
Shykri Bajraktari B.I. 810986408 DTM PRIZREN Individual 174,584.14 3,000.00 67,879.43 34,281.69 1,200.00 444.00 374.40 278,763.66
D.P.SH. " V.I.P. " 600170815 GJILAN GJILAN Individual 137,895.63 0.00 91,620.47 35,271.90 6,917.42 5,724.99 3,396.97 280,827.38
ISAK SLLAMNIKU 600731675 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 126,751.55 3,250.00 82,625.31 61,170.09 0.00 0.00 0.00 270,546.95
SPEEEX SH.P.K. 810871336 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 235,280.17 0.00 25,586.97 9,517.25 0.00 0.00 403.77 270,788.16
N.T.P. " Xhimi Comerce " 600542824 FERIZAJ KAÇANIK Individual 79,885.70 125.00 58,871.76 125,960.58 600.00 444.00 956.88 266,718.92
N.N.P.,,Terraplan" 600409644 MITROVICË MITROVICË Individual 111,948.21 6,275.00 62,549.11 57,303.11 12,728.70 7,102.84 8,025.50 259,657.47
"MARKET PLUS" SH.P.K. 600761151 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 131,093.90 1,250.00 53,786.15 77,701.16 999.44 345.40 554.69 264,480.74
"NARDI-ALKO-IMPEX"SH.P.K. 810822272 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 207,538.09 0.00 30,211.61 25,648.08 131.20 7.26 4.62 263,540.86
NT,,Cimi Commerce" 600538807 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 62,460.56 0.00 61,840.29 136,510.21 0.00 0.00 0.00 260,811.06
AGULLIMI - A SH.P.K. 811289306 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 182,118.22 0.00 37,587.53 37,409.50 0.00 0.00 0.00 257,115.25
N.T.P. " Lina " 600555182 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 99,182.72 0.00 60,971.66 93,403.25 0.00 25.20 5.40 253,588.23
" CO. E.MA. LTD" 810486614 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 16,636.28 125.00 13,865.65 36,822.02 53,985.74 11,099.14 117,783.07 250,191.90

Totali: 28586