EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. - KOSOVO BRANCH Dega në Kosovë 810802331 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 665,046.03 0.00 322,750.14 208,566.00 0.00 0.00 0.00 1,196,362.17
Bechtel International INC Kosovo Branch Dega në Kosovë 810802323 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 665,046.03 4,000.00 326,750.14 208,566.00 0.00 0.00 0.00 1,200,362.17
Muhamet Maloku B.I. 810428210 DTM PODUJEVË Individual 79,439.74 0.00 7,454.30 4,845.36 0.00 0.00 0.00 91,739.40
M & Sillosi SH.P.K. 810502783 DTM RAHOVEC SH.P.K. 0.00 0.00 2,478.72 595.36 0.00 0.00 0.00 3,074.08
CIMA 810796328 DTM FUSHË KOSOVË SH.P.K. 13,819.21 0.00 18,258.74 7,211.45 0.00 5,588.12 3,723.21 48,600.73
Hil Group 810516239 DTM PRISHTINË SH.P.K. 4.85 0.00 0.35 0.21 0.00 0.00 0.00 5.41
K.R.U. " MITROVICA" SH.A. 600338033 DTM MITROVICË Shoqëri akcionare 11,534.10 0.00 2,347.68 4,393.30 0.00 0.00 0.00 18,275.08
Banka Kombëtare Tregtare Kosovë SH.A. 810543399 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
AXA SH.P.K. 810812893 DTM PRISHTINË SH.P.K. 198.61 0.00 7.96 5.16 329.28 13.20 8.56 562.77
Trokadero SH.P.K. 810196742 DTM PRISHTINË SH.P.K. 25,658.12 0.00 8,444.84 1,964.63 0.00 0.00 0.00 36,067.59
Trema Engineering 2 SH.P.K. 810488826 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 215.55 0.00 0.00 0.00 0.00 215.55
Vitaminka Trade SH.P.K. 810492405 DTM GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 355.76 35.02 0.00 0.00 0.00 390.78
Avni R. Gashi B.I. 810634792 DTM SUHAREKË Individual 18,811.82 0.00 1,671.61 623.20 600.00 36.00 45.61 21,788.24
Auto Kaçandolli SH.P.K. 810532376 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 88.81 0.00 0.00 0.00 0.00 88.81
Instituti I Sigurimeve SH.A. Insig Dega në Kosovë 810490251 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 61,159.11 0.00 3,670.36 2,385.72 0.00 20.39 13.26 67,248.84

Totali: 28586