EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Arton Geci B.I. 811270420 MITROVICË SKENDERAJ Individual 4,654.75 500.00 -1,126.30 3,794.32 0.00 -436.00 1,231.54 8,118.31
" ZERO8 " SH.P.K. 600375168 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 -224.09 570.50 0.00 -289.27 900.79 957.93
Zyra për Përkthime " Merkuri " 600494281 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 -760.87 1,525.67 -2.78 -35.00 122.72 849.74
P.P. ,, IDEA '' 600924519 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 -75.79 153.86 17.00 -25.82 57.13 126.38
Qemajl Morina B.I. 810595019 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 1,559.38 0.00 -97.98 423.81 600.00 -16.00 156.65 2,625.86
N.T.P."TURKOS" 600369088 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 45.80 0.00 286.00 1,021.91 0.00 -5.60 118.86 1,466.97
Selajdin Rexhepi 811066788 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 -345.40 615.64 0.00 -5.28 12.50 277.46
" Diari " SH.P.K. 810775265 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
N.SH. " PITAGORA " 601175567 GJILAN GJILAN Individual 5.40 0.00 0.30 0.24 0.00 0.00 0.00 5.94
,, Bueno '' SH.P.K. 810181909 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 1.90 1.20 0.00 0.00 0.00 3.10
" MOBILE MAX " SH.P.K. 810006503 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 0.00 0.00 2.25 1.46 0.00 0.00 0.00 3.71
D.P.T " Te Niku " 600881636 MITROVICË VUSHTRRI Individual 40.50 0.00 3.18 1.35 0.00 0.00 0.00 45.03
'' MANATE '' SH.P.K. 810184937 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
ABEDIN HALITI B.I. 810042755 MITROVICË SKENDERAJ Individual 106.08 0.00 10.60 4.14 0.00 0.00 0.00 120.82
Ardi SH.P.K. 810517089 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

Totali: 28586