EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" ZERO8 " SH.P.K. 600375168 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 -224.09 570.50 0.00 -289.27 900.79 957.93
Bislim Prekoroxha B.I. 811307645 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 -215.40 420.00 0.00 -183.13 319.53 341.00
Zyra për Përkthime " Merkuri " 600494281 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 -760.87 1,525.67 -2.78 -35.00 122.72 849.74
P.P. ,, IDEA '' 600924519 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 -75.79 156.40 17.00 -17.71 49.59 129.49
FLORI SH.P.K. 810637134 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 7,957.08 0.00 405.03 649.10 0.00 -10.60 41.15 9,041.76
N.T.P.,,A Com" 600192538 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 0.00 -4.18 852.85 51.00 -5.88 358.06 1,251.85
Shefki Janjeva B.I. 810892960 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 45.80 0.00 286.00 1,022.21 0.00 -5.60 118.86 1,467.27
Selajdin Rexhepi 811066788 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 -345.40 615.64 0.00 -5.28 12.50 277.46
PIKELLIMI SH.P.K. 811274688 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 1.93 1.25 0.00 0.00 0.00 3.18
ALBERINA SHALA B.I. 810002353 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06
" CO.M.PANI " SH.P.K. 810032483 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 141.06 0.00 5.64 3.68 0.00 0.00 0.00 150.38
Flamur Sylaj B.I. 811020643 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 5.10
" KUBITEK " SH.P.K. 601112361 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 130.50 0.00 19.79 4.90 0.00 0.00 0.00 155.19
Mezin Fetahi B.I. 811219452 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 187.78 0.00 7.52 4.88 0.00 0.00 0.00 200.18
Xhevat Fazliu B.I. 810889123 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.01 0.00 2.06 1.34 0.00 0.00 0.00 3.41

Totali: 28782