EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Kompania Regjionale E Mbeturinave Uniteti SH.A. 810547911 MITROVICË MITROVICË Shoqëri akcionare 743,915.57 1,125.00 95,966.14 356,057.10 797,093.73 100,970.88 398,082.28 2,492,085.70
IMN Niki-S Sh.p.k 600149612 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 171,358.15 0.00 20,562.84 70,598.65 460,034.12 14,402.11 67,316.96 804,272.83
"BEN-AF" SH.P.K. 600148002 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 1,132,531.01 250.00 332,522.28 787,935.22 217,926.10 26,998.93 146,084.26 2,643,997.80
N.B.I. RAHOVECI 600622428 PRIZREN 2 RAHOVEC Shoqëri akcionare 521,658.79 0.00 215,284.24 1,245,703.90 203,851.29 34,634.98 413,986.04 2,635,119.24
,,Newco Grand Hotel"SH.P.K. 600264387 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 145,637.92 2,250.00 27,657.35 104,799.17 197,687.96 12,471.61 63,812.94 552,066.95
Hekurudhat E Kosovës -Trainkos - 811317123 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Shoqëri akcionare 261,853.51 1,000.00 31,395.80 49,171.62 180,156.46 17,609.89 11,558.95 551,746.23
N.Q.D.N. KOSOVA PETROL 600164454 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 189,019.45 15,581.50 46,075.92 117,390.79 178,695.52 17,001.54 78,002.10 626,185.32
Newko Llamkos Steel L.L.C. 600526505 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 20,641.03 0.00 9,621.04 37,517.40 158,843.11 21,672.00 180,847.96 429,142.54
POSTA E KOSOVËS SH.A. 811285205 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 662,634.81 0.00 58,359.77 39,774.85 144,058.16 17,287.08 18,261.61 940,376.28
" Ndërtimtaria " SH.A. 600015508 PRISHTINË 2 OBILIQ Shoqëri akcionare 5,960.14 0.00 2,205.25 4,482.35 127,182.22 8,513.28 17,366.89 165,710.13
Kolegji Universitarë ,, Victory " 600309232 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 122,789.24 0.00 15,621.20 74,629.02 110,236.48 15,773.38 87,290.77 426,340.09
AEROPORTI NDËRKOMBËTAR I PRISHTINËS-KONTROLLI AJROR"ADEM JASHARI"SH.A. 600052964 PRISHTINË 3 LIPJAN Shoqëri akcionare 26,454.45 0.00 3,655.09 8,832.57 107,830.02 13,140.99 35,950.00 195,863.12
AKSOY GROUP 811163617 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 61,031.60 0.00 6,566.93 4,781.23 85,537.81 9,124.71 7,037.30 174,079.58
" SHELL 100 VP " SH.P.K. 600882048 FERIZAJ HANI I ELEZIT SH.P.K. 137,136.41 2,250.00 51,130.15 31,868.33 66,943.60 9,476.87 14,000.29 310,555.65
N.T.P." ALDI " 600257374 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 112,079.95 1,750.00 38,556.58 101,668.18 57,592.48 18,652.93 55,430.57 383,980.69

Totali: 28586