EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.,, Belladona " 600020854 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.69 72.69
'' Freskia Moronica '' SH.P.K. 601526257 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.SH.T. " Network " 600265020 PEJË DEÇAN Individual 34,990.77 500.00 14,316.78 35,130.96 33,514.96 7,471.52 33,260.00 158,684.99
N.T. " Solidum Futura " 600338611 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 2,308.78 0.00 0.00 2,308.78
D.P.Z. "FURRA CURRI" 600940474 PRIZREN 2 DEÇAN Individual 239.70 0.00 28.56 82.59 353.00 42.36 123.80 870.01
N.P.SH." ANTIKA-3 " 600850061 PEJË DEÇAN Individual 128.21 0.00 17.79 35.59 185.00 22.20 50.15 438.94
N.T.SH. " Dukagjini - RD " 600552063 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 26.19 26.95
Emine D. Haxhosaj B.I. 810208612 PEJË DEÇAN Individual 66.41 0.00 21.20 18.36 51.00 16.32 14.16 187.45
D.P.T." DRITA - A " 601341316 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 46.80 0.00 0.50 47.30
KelKos Energy SH.P.K. 810796005 DTM DEÇAN SH.P.K. -7,317.51 0.00 10,821.25 4,364.69 0.00 0.00 0.00 7,868.43
N.T. '' SHAQA - MARKET '' 601244750 PEJË DEÇAN Individual 88.62 0.00 10.68 17.46 51.00 6.12 9.90 183.78
Zyra për Sherbime Juridike " Fidani - J. L. " 600181482 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 22.91 3.48 0.00 2.55 0.46 29.40
N.H. " TROFTA E JUNIKUT " 601140958 PEJË DEÇAN Individual 4,805.78 375.00 1,918.25 938.75 2,051.11 544.54 402.33 10,660.76
Kafeteria " Te Mulliri " 600163133 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 14.19 97.95 124.14
N.N." A Ramosaj" 600763561 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 3,341.65 0.00 767.85 4,109.50

Totali: 28586